Tag:

恒星币

日前,IBM官方发布消息称,将为受监管的金融机构提供名为“World Wire” 的全球区块链支付网络。World Wire 旨在优化和加速外汇、跨境支付和汇款,是全球首个将...
  • 25
  • 0
{{ text }} OK
fa-bars fa-arrow-up