Tag:

赵敏

     《 倚天屠龙记》里,张无忌的艳福可这是不浅,遇到的几个女人周芷若、赵敏、小昭、蛛儿,对他都很深情,但小说的最后张无忌选择了赵敏,与其一起归隐。同样的,赵敏古灵精怪的...
$ 0.00
  • 130
  • 0
{{ text }} OK
fa-bars fa-arrow-up